Metodik prevence

Metodik prevence

Metodik prevence zajišťuje

  • preventivní programy,
  • poradenství v oblasti prevence rizikového chování (pro žáky, rodiče i učitele),
  • koordinace KiVa programu,
  • intervence při akutních problémech u jednotlivých žáků i třídních kolektivů,
  • mapování třídního klima pomocí dotazníkového šetření či hospitace na třídnických hodinách.

 

Mgr. Martin Medlík, kontakt: martin.medlik@1zsmh.cz

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies