KIVA program

 

 

CO JE KIVA?

KiVa je vědecky ověřený program pro prevenci a redukci šikany. Vyvinula jej finská Univerzita v Turku a je masivně využíván ve Finsku i dalších zemích.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ CÍLE?

 • Prevence nových případů šikany
 • Efektivní řešení již vzniklých případů šikany
 • Minimalizace negativních následků šikany

 

 

 

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PILÍŘE?

1) Prevence – v rámci třídnických hodin

1. - 6. ročník - 10 dvouhodinových lekcí (celkem 20 vyučovacích hodin)

7. – 9. ročník – 13 vyučovacích hodin (témata: komunikace v kolektivu, já a ostatní, podoby a mechanismy šikany, následky šikany a boj proti ní)

V rámci těchto lekcí/hodin žáky čekají diskuze, práce ve skupinách, videa o šikaně i praktický nácvik konkrétních situací. Lekce se zpočátku zaměřují na obecná témata, jako je například význam respektu v mezilidských vztazích, později na konkrétní témata spojená se šikanou, její mechanismy a následky. Důležitým tématem je při lekcích také to, jakou roli při udržování nebo zastavení šikany hraje kolektiv, přičemž se žáci zamýšlejí nad různými možnostmi, jak jako kolektiv šikaně odolávat. Tyto nové dovednosti prakticky nacvičují.

2) Řešení šikany-univerzální postup

Šikanu řeší členové KiVa týmu: Mgr. Martin Medlík, Mgr. Petr Novotný, Mgr. Eva Hajzlerová, Mgr. Veronika Sluková, Mgr. Petra Andeltová

Postup:

 • Když se škola dozví o případu šikany, jeho řešením se zabývá KiVa tým ve spolupráci s třídním učitelem.
 • První kontaktovaný člověk, který zjistí, že se jedná o šikanu, předá případ KiVa týmu.
 • KiVa tým provede rozhovory s obětí šikany, svědky a agresorem/agresory (vždy odděleně).
 • Třídní učitel provede rozhovor s několika spolužáky oběti šikany, kteří se šikanování neúčastnili, mají dobré společenské dovednosti a dobré postavení ve třídě, aby šikanovaného podpořili.
 • Po určité době proběhnou kontrolní rozhovory s obětí šikany a agresorem/agresory. Zjišťuje se, zda došlo k nápravě
 • O případech šikany, které řeší KiVa tým, jsou vždy informováni rodiče zúčastněných žáků. Nejčastěji jsou informováni prostřednictvím bakalářů/smskou či telefonicky od KiVa týmu či třídního učitele.

 

Je-li to potřeba, mohou být do školy pozváni i rodiče, ale není to automatická praxe. Žáci nejdřív dostanou příležitost, aby své chování změnili sami.

3) Monitoring

V červnu vždy proběhne anonymní dotazník pro žáky i rodiče, který zkoumá výskyt šikany a atmosféru na škole.

CO MOHOU PRO OMEZENÍ ŠIKANY UDĚLAT RODIČE?

 • Brát šikanu (či podezření na ni) vždy vážně.
 • Spolupracovat se školou, o šikaně ji informovat.
 • Důvěřovat jí, že problém dokáže řešit.
 • Mluvit o šikaně se svým dítětem, a to i v případě, že není obětí šikany/nikoho nešikanuje.
 • Podpořme děti/dospívající, aby se k šikanování druhých nepřidávali, aby oběti šikany podporovali a šikanu vždy nahlásili dospělým!

Více na: www.kivaprogram.net

Průvodce pro rodiče: naleznete zde

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies