Zaměstnanci školy

Vedení školy

 • ředitelka školy: Mgr. Eva Hajzlerová (OV) 
 • zástupce ředitelky: Mgr. Veronika Sluková (Ch)
 • sekretariát, administrativa: Pavlína Kolomazníková
 • ekonomka, personalistka: Ing. Alena Purmová

Třídní učitelé

0. P  Mgr. Michaela Malawská 
1. A  Mgr. Ivana Tarantová (1. st.)
1. B  Mgr. Barbora Hejralová (1. st.)
2. A  Mgr. Yvona Nedomová (1. st.)
2. B  Mgr. Radka Bugnová (1. st.)
2. C Mgr. Kateřina Bosáková (1. st.)
3. A  Mgr. Petra Andeltová (1. st.) 
3. B  Mgr. Silvie Berežná (1. st)
4. A  Mgr. Petra Kašparová (1. st.)
4. B  Mgr. Iva Hanzlíková (1. st.)
4. C  Mgr. Lucie Bartáková (1. st.)
5. A  Mgr. Šárka Coufalová (1. st.) 
5. B  Mgr. Jiří Bína (1. st.)
6. A  Mgr. Martin Medlík (M, Z, PČ, SZ)
6. B  Mgr. Marcela Zahrádková (ČJ, VV)
6. C  Mgr. Marcela Šnajdrová (AJ, OV)
7. A  Mgr. Nikol Lamačová (Př, VZ, PřP) 
7. B  Mgr. Jaroslav Nezdara (Z, TV)
7. C  Mgr. Lukáš Plesar (D, SD, AJ, IT)
8. A  Mgr. Petr Novotný (AJ, HV)
8. B  Mgr. Renata Vacková (ČJ, NJ, SČJ)
8. C  Mgr. Daniel Čermák (M, OV)
9. A  Mgr. Hana Kořínková (D, NJ, PČ, KNJ)
9. B  Mgr. Eva Hnízdilová (ČJ, NJ)
 

Netřídní učitelé

 • Jan Bajer (AJ)
 • Mgr. Eva Erlebachová (M, NJ, FG)
 • Filip Holinský (TV, JAK)
 • Mgr. Petr Koťátko (IT)
 • Mgr. Petra Kudrnová (AJ, KAJ) 
 • Ing. Klára Nohynková (Př, Ch, HV, PČ)
 • Klára Pospíšilová (TV, ZTV)
 • MgA. Michaela Soukupová (VV, PČ)
 • Ing. Martin Sysel (Fy)
 • Ing. Jana Švermová (KlGr)


Asistenti pedagoga:

 • Petra Bucharová
 • Jitka Kloučková
 • Jana Kuntošová
 • Klára Pospíšilová
 • Eva Rejzková
 • Bc. Vojtěch Rozkovec
 • Markéta Salabová, DiS.

Výchovné poradenství

Mgr. Eva Hajzlerová
Mgr. Hana Kořínková (volba povolání)
Bc. Nikola Součková (IVP poradenství)
Mgr. Martin Medlík (školní preventista)

Vychovatelky ŠD

Jiřina Reiterová
Petra Bucharová
Bc. Iveta Jaňaková
Jitka Kloučková
Šárka Kollárová
Eva Rejzková
Markéta Salabová, DiS.
Andrea Vobořilová

Provozní pracovníci

Luboš Razák (školník)
Eva Halbichová (úklid)
Lenka Halbichová (úklid)
Alena Šumová (úklid)
Iveta Pošivačová (úklid)

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies