Kroužky

Kroužky

Zájmové kroužky

OTEVŘENÉ zájmové kroužky pro 1.pololetí školního roku 2023/2024

Zde, ve formátu pdf. seznam otevřených kroužků, časy, vyučující, ceny. Pokyny k platbám.

 • Za tyto externí kroužky se platí přímo lektorům, neplatí se škole: Veselá věda, Drátování s Martinou.
 • Kroužky začínají v týdnu od 2. října
 

Platba za zájmové kroužky

 • převodem z účtu na účet školy: 51-6902390287/0100
 • Nutně uveďte:
  VARIABILNÍ SYMBOL (= evidenční číslo žáka – naleznete na webové aplikaci bakaláři, 1. stupeň v žákovské knížce)
  SPECIFICKÝ SYMBOL podle kroužků - viz poslední sloupec výše uvedené tabulky
 • Platbu proveďte do 31. října, zároveň ji ihned nahlaste vedoucímu kroužku (potvrzení o zaplacení z banky zašlete emailem či po žákovi)
 • Pokud žák nebude mít uhrazen kroužek do daného data, nemůže kroužek navštěvovat. Navštěvuje-li žák více kroužků, platbu je možné provést hromadně, ale je nutné uvést všechny specifické symboly kroužků.
 • Taktéž je možné platit souhrnně za sourozence – v tomto případě se jako VS uvedou evidenční čísla obou sourozenců a všechny specifické symboly navštěvovaných kroužků. Oba symboly jsou důležité pro správnou identifikaci platby. 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies