O družině

O družině

Školní družina

Součástí naší školy je i školní družina. Na škole pracuje 8 oddělení družiny.

V pavilonu školy naproti hale BIOS jsou 5 oddělení školní družiny.

Další 3 oddělení školní družiny jsou v hlavní budově školy v Sokolovské ulici.

PAVILON: ŠD 1 - ved. pí Rejzková, ŠD 2 - ved. pí Kloučková, ŠD 3 - ved. pí Jaňaková E, ŠD 4 - ved. pí Reiterová, ŠD 5 - ved. pí Bucharová

HLAVNÍ BUDOVA: ŠD 6 - ved. pí Vobořilová, ŠD 7 - ved. pí Salabová, ŠD 8 - ved. pí Kollárová Šárka

 

Družina začíná v 6.00 hod. a končí v 16.15 hod.

Poplatek je splatný do 30. září na období září – leden (tj. 1500,- Kč) a do 31. ledna za období únor – červen (tj. 1500,- Kč). Platba za ŠD se provádí v jedné celoroční (3000,-) nebo ve dvou pololetních platbách (2 x 1500,-) - hradí se složenkou nebo bankovním převodem.

Ústřižek zaplacené složenky nebo doklad o bankovním převodu je nutné přinést paní vychovatelce k okopírování nebo zaslat emailem ve tvaru jméno.příjmení@1zsmh.cz (jméno a příjmení vychovatelky bez diakritiky).

  • Měsíční poplatek za školní družinu činí Kč 300,--.
  • Plaťte bezhotovostně na účet 51-6902390287/0100, variabilní symbol je přidělené evidenční číslo žáka (sdělí pracovnice ŠD nebo jiný pracovník vedení školy)

Bellhop

od 1. 9. 2023 je pro vyzvedávání dětí ze školní družiny v provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop

Kromě zvýšení bezpečnosti provozu školní družiny je dalším významným přínosem systému BELLhop i to, že výrazně šetří čas vychovatelkám v jednotlivých odděleních. Ty se díky tomu mohou daleko více věnovat dětem, čímž se značně zvyšuje kvalita služeb, které školní družina poskytuje.

 

Kontakt

telefon: 326 772 514 (pavilon)
vychovatelky: Rejzková, Kloučková, Jaňaková, Reiterová, Bucharová

telefon: školní družina v hlavní budově školy v Sokolovské ulici
pí vychovatelky: Vobořilová, Salabová, Kollárová

IZO ŠD: 113 600 267

Vnitřní řád školní družiny a přihláška ke stažení zde.

Řád je k nahlédnutí i v hlavní budově školy a v pavilonu.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies