Zápis do 1. třídy

30. dubna 2021

Výsledky zápisu žáků do 1. tříd pro školní rok 2021 - 2022
UPOZORNĚNÍ: V případě výsledku zápisu "Přeřazen do jiné základní školy" ŽÁCI NEJSOU AUTOMATICKY PŘIJATI  NA ZŠ STUDENTSKÁ NEBO JINOU ŠKOLU V OKOLÍ. Je nutné, aby se zákonný zástupce žáka spojil s jinou základní školou ohledně zápisu jejich syna/dcery k přijetí do 1. ročníku. Legislativa bohužel nenabízí jinou formulaci.

 

12. března 2021

Zápis trochu jinak – jak bude probíhat zápis na Základní škole v Sokolovské ulici pro školní rok 2021/2022

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2021 - 2022

Obecně závazná vyhláška 1-2017 města MH - stanovení školských obvodů

 

Díky stávající situaci je běh věcí jiný, než jsme byli zvyklí. Změny se tak, podobně jako v loňském roce, týkají i zápisu žáků do 1. tříd pro školní rok 2021 - 2022.

MŠMT vydalo pokyny k organizaci zápisu k povinné školní docházce - zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Dále pak je upřednostňováno podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Připravujeme systém pro ZÁPIS ONLINE, ve kterém se zapisování nových prvňáčků bude odehrávat.

 

Přihlášení do online aplikace pro zápis žáka do 1. ročníku ZŠ (elektronická přihláška) od 1. 4. 2021

Přístup do zápisu budoucího prvňáčka Online

 

 

TERMÍNY ZÁPISU žáků do 1. tříd: 

středa 7. dubna 2021 od 14.00 do 17.00 hod. v pavilonku školy

náhradní termín - středa 14. dubna 2021 od 14.30 do 16.00 hod. v pavilonku školy

 

Pozvání k zápisu do 1. tříd

Zákonný zástupce dítěte při zápisu předloží:

  • vyplněný formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • cizinci - povolení k pobytu

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100