Zaměstnanci školy

Vedení školy

ředitelka školy: Mgr. Eva Hajzlerová (OV) 
zástupce ředitelky: Mgr. Aleš Krejčík (TV, SZ)
sekretariát, ekonomka školy: Dana Kubíčková

vedoucí školní družiny: Andrea Vobořilová

 

Třídní učitelé

0. P Mgr. Šárka Coufalová (spec. ped.)
1. A Mgr. Soňa Myšková (1. st.)
1. B Mgr. Martina Hrdinová (1. st.)
1. C Kateřina Němečková (1. st.)
2. A Mgr. Mgr. Petra Andeltová(1. st.)
2. B Mgr. Radka Bugnová (1. st.)
3. A Mgr. Jiří Bína (1. st.)
3. B Mgr. Petra Kašparová (1. st.)
3. C Mgr. Ivana Bártičková (1. st.) 
4. A Mgr. Tereza Sáblová  (1. st.) 
4. B Mgr. Iva Hanzlíková (1. st.)
4. C Mgr. Yvona Nedomová (1. st.) 
5. A Mgr. Pavla Hozmanová (1. st.)
5. B Mgr. Silvie Berežná (1. st.)
5. C Mgr. Markéta Kalistová (1. st.)
6. A Mgr. Hana Kořínková (NJ, D, Do, MeV, PČ) 
6. B Mgr. Petra Hadravová (Př, TV, ZTV, PČ)
7. A Mgr. Petr Koťátko (TV, F, Z, VZ)
7. B Mgr. Eva Erlebachová (M, NJ, HV, VV, PČ)
8. A Mgr. Martin Medlík (M, Z, PČ, VZ)
8. B Mgr. Marcela Zahrádková (ČJ, VV)
9. A Mgr. Petr Novotný (AJ, HV)
9. B Mgr. Aleš Krejčík (TV, SZ)

Netřídní učitelé

Mgr. Daniel Čermák (M, D, OV, IT, SM)
Jaroslava Doubravská (PČ, PČV)
Mgr. Eva Hnízdilová (ČJ, AJ, NJ, SČJ)
Mgr. Michaela Knížková (AJ)
Mgr. Lukáš Plesar (AJ, IT, PČ )
Mgr. Veronika Sluková (Ch, Z, SVI, SCh, PČ)
Mgr. Marcela Šnajdrová (AJ)
Jakub Štěpánek (TV, ZTV)
Mgr. Renata Vacková (ČJ, NJ)

Asistenti pedagoga:

Mgr. Eva Erlebachová
Jitka Kloučková
Mgr. Lukáš Plesar
Jiřina Reiterová
Eva Rejzková
Markéta Salabová, DiS

 

Výchovné poradenství

Mgr. Hana Kořínková (volba povolání)
Bc. Nikola Součková (IVP poradenství)
Mgr. Martin Medlík (školní preventista)
Bc. Aneta Pavlatová (školní psycholog)

Vychovatelky ŠD

Andrea Vobořilová
Iveta Jaňaková
Jitka Kloučková
Šárka Kollárová
Eva Rejzková
Hana Rejzková
Jiřina Reiterová
Markéta Salabová, DiS.

 

Provozní pracovníci

Luboš Razák (školník)

Ludmila Csonková (úklid)
Eva Míšková (úklid)
Jitka Orlová (úklid)
Alena Šumová (úklid)

 

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100