Zaměstnanci školy

Vedení školy

ředitelka školy: Mgr. Eva Hajzlerová (OV) 
zástupce ředitelky: Mgr. Aleš Krejčík (TV, VZ)
sekretariát, ekonomka školy: Dana Kubíčková

vedoucí školní družiny: Andrea Vobořilová

 

Třídní učitelé

0. P Mgr. Šárka Coufalová (spec. ped.)
1. A Mgr. Soňa Myšková (1. st.)
1. B Mgr. Martina Vostalová (1. st.)
1. C Mgr. Martina Kolbabová (1. st.)
2. A Mgr. Petra Andeltová(1. st.)
2. B Mgr. Silvie Berežná (1. st.)
2. C Mgr. Radka Bugnová (1. st.)
3. A Mgr. Pavla Hozmanová (1. st.)
3. B Mgr. Alena Bukvičková (1. st.)
3. C Bc.   Nikola Součková (1. st.)
4. A Tereza Musilová Ficková (1. st.)
4. B Mgr. Petra Kašparová (1. st.)
5. A Mgr. Iva Hanzlíkováová (1. st.)
5. B Mgr. Yvona Nedomová (1. st.)
6. A Mgr. Martin Medlík (M, Z, PČ, SM, VZ)
6. B Mgr. Mgr. Marcela Zahrádková (ČJ, VV, VZ)
7. A Mgr. Petr Novotný (AJ, HV, VZ)
7. B Mgr. Aleš Krejčík (TV, VZ)
8. A Mgr. Hana Kořínková (NJ, D, VV, DoV, PČ, VZ)
8. B Mgr. Petra Hadravová (Př, TV, VV, VZ, PČ, ZTV)
9. A Mgr. Eva Erlebachová (M, NJ, HV, VV, PČ)
9. B Mgr. Petr Koťátko (TV, F, Z)

Netřídní učitelé

Mgr. Svatava Bukvičková (1. st.)
Jaroslava Doubravská (PČ, PČV, SCh)
Mgr. Věra Fialová (TV, ZTV)
Mgr. Hana Kneidlová (ČJ, SČJ)
Mgr. Michaela Knížková (AJ)
Dana Kubíčková (IT, MeV, SVI)
Mgr. Petra Pavlovcová (M, TV, PČ)
Bc. Lukáš Plesar (Z, D, SZ) 
Mgr. Marcela Šnajdrová (AJ, OV)
Mgr. Dagmar Švejdová (Ch)
Mgr. Renata Vacková (ČJ)

 

Asistenti pedagoga:

Mgr. Eva Erlebachová
Eva Ferklová
Jitka Kloučková
Jiřina Reiterová
Markéta Salabová, DiS

 

Výchovné poradenství

Mgr. Hana Kořínková (volba povolání)
Mgr. Šárka Coufalová (IVP poradenství)
Mgr. Gabriela Luková Sittová (školní psycholožka)
Mgr. Martin Medlík (Školní preventista)

Vychovatelky ŠD

Andrea Vobořilová (vedoucí vychovatelka)
Iveta Jaňaková
Jitka Kloučková
Šárka Kollárová
Hana Rejzková
Jiřina Reiterová
Markéta Salabová, DiS.

 

Provozní pracovníci

Luboš Razák (školník)

Ilona Csonková (úklid)
Ivana Kochová (úklid)
Eva Míšková (úklid)
Alena Šumová (úklid)

 

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon: 0.P a 1.třídy
Školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100