Základní škola

Škola je od 1. ledna 2003 příspěvkovou organizací na základě usnesení zastupitelstva města číslo 104 ze dne 25. 9. 2002 (Zřizovací listina Města Mnichovo Hradiště ze dne 30. 9. 2002). Do sítě škol byla zařazena k 1. 9. 1998, znovu zařazena od 1. 1. 2003

Jsme plně organizovanou základní školou s počtem tříd: přípravná třída 1, první stupeň 11 tříd, druhý stupeň 8 tříd, družina 5 oddělení
 

 • Škola nadále aktivně pracuje v celorepublikovém projektu v síti Škol podporujících zdraví
 • Zapojujeme se do výzvy "EU peníze školám"

Svým žákům mimo jiné nabízíme

Zázemí nynější základní školy tvoří kromě zrekonstruované staré školní budovy ještě připojený osmitřídní pavilon, čtyřtřídní pavilonek se zahradou pro 1. a 2. ročníky a sportovní hala BIOS (20 x 40 m) včetně malé posilovny. K dispozici je tedy celkem 12 běžných učeben a 14 odborných:

 • dvě malé jazykové
 • hudební + výtvarná výchova
 • chemie + fyzika
 • zeměpis
 • přírodopis
 • dějepis
 • matematika
 • český jazyk
 • počítačová učebna
 • učebny s interaktivními tabulemi
 • keramická dílna
 • dílna pro výuku praktických činností
 • rodinná výchova a vaření

Ve škole dále najdete zelenou oázu školního atria a zařízení pro pohybovou relaxaci v suterénu a na chodbách školy, relaxační areál na školní zahradě školního pozemku, 1 travnaté hřiště, 1 víceúčelové hřiště s umělým povrchem

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon: 0.P a 1.třídy
Školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100