Zájmové kroužky

 • 25. září 2020

Otevřené kroužky pro 1. pololetí školního roku 2020/2021

Seznam žáků umístěných v kroužcích

 

 • Externí kroužky se platí přímo lektorům, neposílejte peníze na školní účet.
 • Za tyto externí kroužky se platí přímo lektorům, neplatí se škole: Šikovní výtvarníci, Rozšiřující kurz angličtiny (Hampson), Veselá věda, Velký inženýr (Brick by Brick)
 • Neotevřené kroužky: Deskové a logické hry; Rozšiřující kurz AJ pro 1. roč. (úterý), 2. roč. (čtvrtek), 4. roč. (čtvrtek); Cyklistický (úterý); Hudební - bubnování (pátek)
 • Kroužky začínají v týdnu od 5. října (lichý kalendářní týden).
 •  
 • Platba za zájmové kroužky
  • převodem z účtu na účet školy: 51-6902390287/0100
  • Nutně uveďte:
   • VARIABILNÍ SYMBOL (= evidenční číslo žáka – naleznete na webové aplikaci bakaláři, 1. stupeň v žákovské knížce)
   • SPECIFICKÝ SYMBOL podle kroužků - viz poslední sloupec výše uvedené tabulky
  • Platbu proveďte do 30. října, zároveň ji ihned nahlaste vedoucímu kroužku (potvrzení o zaplacení z banky zašlete emailem či po žákovi)
  • Pokud žák nebude mít uhrazen kroužek do daného data, nemůže kroužek navštěvovat. Navštěvuje-li žák více kroužků, platbu je možné provést hromadně, ale je nutné uvést všechny specifické symboly kroužků.
  • Taktéž je možné platit souhrnně za sourozence – v tomto případě se jako VS uvedou evidenční čísla obou sourozenců a všechny specifické symboly navštěvovaných kroužků. Oba symboly jsou důležité pro správnou identifikaci platby. 

 

 

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100