Zájmové kroužky

V týdnu od 1. října se na škole otevírají tyto zájmové kroužky

L - lichý týden, S - sudý týden

K placení externích kroužků (Creative English, Parkour - Zohir, Velký inženýr, Veselá věda) dostanete informace na první hodině. Měly by se platit na půl roku dopředu, stejně jako kroužky školní.

Kroužek KERAMIKY musel být pro velký počet zájemců rozdělen do dvou dnů.

Kroužek VESELÁ VĚDA musel být pro velký počet zájemců rozdělen do tří skupin. Více by vás měla informovat samotná organizace Veselé vědy www.veselaveda.cz

Kroužek PARKOUR musel být pro velký počet zájemců rozdělen do dvou skupin.

Žáci 1. - 2. ročníků se musí přihlásit přes web organizace - zde.

Žáci 3. - 7. ročníků se musí přihlásit přes web organizace - zde.

 

 

Platba za zájmový kroužek

  • převodem z účtu na účet školy číslo: 51-6902390287 /0100
    • nezapomeňte uvést SPECIFICKÝ a VARIABILNÍ SYMBOL KROUŽKU

Nutně uveďte VARIABILNÍ SYMBOL (= evidenční číslo žáka. naleznete na webové aplikaci Bakaláři, 1. stupeň v žákovské knížce ) a SPECIFICKÝ SYMBOL podle kroužků (viz. poslední sloupec níže uvedené tabulky).

Platbu za první pololetí školního roku proveďte do 19.října a do 22. února za pololetí druhé, realizaci platby ihned nahlaste vedoucímu kroužku (e-mail, ústřižek poslat po dítěti, zápis do ŽK).

Pokud žák NEBUDE mít UHRAZEN kroužek do daného data, nemůže kroužek navštěvovat

Navštěvuje-li žák více kroužků, platbu je možné provést hromadně, ale je nutné uvést všechny specifické symboly kroužků. Taktéž je možné platit souhrnně za sourozence - v tomto případě se jako VS uvedou evidenční čísla sourozenců a všechny specifické symboly navštěvovaných kroužků.

Oba symboly jsou důležité pro správnou identifikaci platby. V těchto "složitějších" případech je vhodná telefonická nebo e-mailová komunikace se sekretariátem školy.

 

Kroužky otevřené pro školní rok 2018/2019

 

Název kroužku Den konání Čas Místo konání Vyučující Cena za pololetí SS
FLORBAL Pondělí 13.00 - 14.00 BIOS, I. stupeň (1. - 2.ročník)

Mgr. M. Medlík

Mgr. Al. Krejčík

400 Kč 03
FLORBAL Pondělí 14.00 - 15.00 BIOS, I. stupeň (3. - 5. ročník)  Mgr. M.Medlík 400 Kč 03
DOMÁCÍ DOVEDNOSTI

Pondělí - S

(1x za 14 dní)

15.15 - 17.15 kuchyňka, hl. budova (2. - 4. ročník) H. Rejzková 400 Kč 05
FOTBAL Úterý 14.00 - 15.00 Bios (4. - 8. ročník) Mgr. Al. Krejčík 400 Kč 07
VESELÁ VĚDA Úterý 12.50 - 13.50 uč. 123, hl. budova (1. ročník)

Nutno přihlásit online na:

www.veselaveda.cz

1 350 Kč ---
VESELÁ VĚDA Úterý 13.55 - 14.55 uč. 123, hl. budova (2. - 5. ročník)

Nutno přihlásit online na:

www.veselaveda.cz

1 350 Kč ---
VESELÁ VĚDA Úterý 15.00 - 16.00 uč. 123, hl. budova (2. - 5. ročník)

Nutno přihlásit online na:

www.veselaveda.cz

1 350 Kč ---
KERAMIKA Úterý 14.00 - 15.00 keramická dílna (1. A) Kl. Čechová 600 Kč 06
KERAMIKA Úterý 15.00 - 16.00 keramická dílna (2. ročník) Kl. Čechová 600 Kč 06
FOTBAL Úterý 14.00 - 15.00 Bios (4. - 8. ročník) Mgr. Al. Krejčík 400 Kč 07
BADMINTON Úterý  15.00 - 16.00 Bios (6. - 9. ročník) Mgr. P. Koťátko 400 Kč 01
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY Úterý 14.00 - 15.00 uč. 206, hl. budova (9. ročník) Mgr. M. Medlík 400 Kč 09
CREATIVE ENGLISH Úterý 15.00 - 16.00 uč. 108A (3. - 5. ročník) I. Pecinová 60,--Kč /hod. ---
ORIENTAČNÍ BĚH Středa 14.00 - 15.00 Bios + venkovní prostory (2. - 9. r.) Mgr. P. Pavlovcová 400 Kč 27
FLORBAL - individuální rozvoj Středa 15.00 - 16.00 BIOS (2. - 9. ročník) Mgr. P. Koťátko 400 Kč 04
VELKÝ INŽENÝR (Brick by Brick) Čtvrtek 14.00 - 15.00 uč. 111 (1. - 5. ročník)

Brick by brick centrum

www.mladaboleslav.brickbybrick.cz

1 950,-- Kč ---
BŘIŠNÍ TANCE Čtvrtek 15.00 - 16.00 uč. 108A (3. - 9. ročník) Julia Ridley 400,-- Kč 26
VÝTVARNÝ

Čtvrtek  - S

(1 x za 14 dní)

15.15 - 17.15 uč. 125, hl. budova (1. - 5. ročník) P. Andeltová 600 Kč 14
KERAMIKA

Čtvrtek

14.00 - 15.00 keramická dílna (1. B, 1. C)

P. Horová

600 Kč 06
KERAMIKA Čtvrtek 15.00 - 16.00 keramická dílna (1. - 3. ročník) P. Horová 600 Kč 06
PARKOUR - ZOHIR Pátek 14.00 - 15.00 BIOS (1. - 2. ročník)

www.zohir.cz

Při počtu 15 - 20 dětí cena 190/hod.

190 Kč/hod. ---
PARKOUR - ZOHIR Pátek 14.00 - 15.00 BIOS (3. - 7. ročník)

www.zohir.cz

Při počtu 15 - 20 dětí cena 190/hod

190 Kč/hod. ---
HUDEBNÍ - BUBNOVÁNÍ Pátek 14.00 - 15.00 uč. 108A (6. - 9. ročník) Mgr. P. Novotný 400,-- Kč 23
TURISTICKÝ Sobota dle domluvy dle domluvy (3. - 9. ročník) Š. Kollárová 400 Kč 12

 

 

 

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon: 0.P a 1.třídy
Školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100