Školní družina

Fotografie z akcí školní družinyhttps://www.zonerama.com/skolnidruzina

Součástí naší školy je i školní družina. Na škole pracuje 7 oddělení družiny pod vedením vedoucí vychovatelky Andrey Vobořilové.

V pavilonu školy naproti hale BIOS jsou pouze třídy: 0. P,  2. třídy, 3. B, část 3. C (tzn. 4 oddělení školní družiny). Ostatní třídy (3 oddělení družiny) jsou v hlavní budově školy v Sokolovské ulici:

PAVILON: ŠD 1 - ved. pí Vobořilová, ŠD 2 - ved. pí Reiterová, ŠD 3 - ved. pí Rejzková, ŠD 4 - ved. pí Salabová

 

Družina začíná v 6.00 hod. a končí v 16.15 hod.

  • Měsíční poplatek za školní družinu činí Kč 200,--.
  • Plaťte bezhotovostně na účet 51-6902390287/0100, variabilní symbol je přidělené evidenční číslo žáka (sdělí pracovnice ŠD nebo jiný pracovník vedení školy)

 

Na vycházky s dětmi chodí jednotlivá oddělení školní družiny od listopadu

  • ŠD 1 - ved. A. Vobořilová
 0. P Úterý 12.15 - 13.45
  • ŠD 2 - ved. J. Reiterová
 2. A, C Pátek 12.30 - 14.00
  • ŠD 3 - ved. H. Rejzková
 2. B, C Čtvrtek 13.30 - 15.00
  • ŠD 4 - ved. M. Salabová 
 3. B, C, 4. r. Pátek 13.30 - 14.45
  • ŠD 5 - ved. J. Kloučková
 3. A, C Pátek 13.30 - 14.30
  • ŠD 6 - ved. I. Jaňaková 
 1. A Pátek 13.15 - 14.30
  • ŠD 7 - ved. Š. Kollárová 
 1. B Čtvrtek 13.30 - 15.00

 

Kontakt

telefon: 326 772 514 (pavilon 0. P, 2. třídy, 3. B, část 3. C - pí vychovatelky Reiterová, Rejzková, Salabová, Vobořilová)
telefon: 608 106 420 (školní družina v hlavní budově školy v Sokolovské ulici - pí vychovatelky Jaňaková, Kloučková, Kollárová)

IZO ŠD: 113 600 267

Vnitřní řád školní družiny: je k nahlédnutí v hlavní budově školy a v pavilonu

 

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100