Školní družina

Fotografie z akcí školní družinyhttps://www.zonerama.com/skolnidruzina

Součástí naší školy je i školní družina. Na škole pracuje 7 oddělení družiny pod vedením vedoucí vychovatelky Andrey Vobořilové.

V pavilonu školy naproti hale BIOS jsou pouze třídy: 2. A, 2. B, 2. C, 4. A  (tzn. 4 oddělení školní družiny). Ostatní třídy (3 oddělení družiny) jsou v hlavní budově školy v Sokolovské ulici:

PAVILON: ŠD 1 - ved. pí Jaňaková, ŠD 2 - ved. pí Salabová, ŠD 3 - ved. pí Rejzková E, ŠD 4 - ved. pí Reiterová

HLAVNÍ BUDOVA: ŠD 5 - ved. pí Kloučková, ŠD 6 - ved. pí Vobořilová, ŠD 7 - ved. pí Kollárová Šárka

 

Družina začíná v 6.00 hod. a končí v 16.15 hod.

  • Měsíční poplatek za školní družinu činí Kč 200,--.
  • Plaťte bezhotovostně na účet 51-6902390287/0100, variabilní symbol je přidělené evidenční číslo žáka (sdělí pracovnice ŠD nebo jiný pracovník vedení školy)

 

Vycházky s dětmi

  • ŠD 1 - ved. I. Jaňaková
  pátek 13.30 - 14.45
  • ŠD 2 - ved. M. Salabová
  pátek 13.00 - 15.00
  • ŠD 3 - ved. H. Rejzková
  čtvrtek 13.45 - 14.45
  • ŠD 4 - ved. J. Reiterová
  čtvrtek 14.00 - 14.45
  • ŠD 5 - ved. J. Kloučková
  čtvrtek 14.00 - 14.45
  • ŠD 6 - ved. A. Vobořilová
  čtvrtek 13.00 - 14.45
  • ŠD 7 - ved. Š Kollárová
  pátek 13.00 - 14.30

 

 

Kontakt

telefon: 326 772 514 (pavilon 2. A, 2. B, 2. C, 4. A(vychovatelky: Jaňaková, Salabová, E. Rejzková, Reiterová)
telefon: ---- (školní družina v hlavní budově školy v Sokolovské ulici - pí vychovatelky Vobořilová, Kloučková, Kollárová)

IZO ŠD: 113 600 267

Vnitřní řád školní družiny: je k nahlédnutí v hlavní budově školy a v pavilonu

 

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100