Školní družina

Fotografie z akcí školní družiny

Součástí naší školy je i školní družina. Na škole pracuje 7 oddělení družiny pod vedením vedoucí vychovatelky Andrey Vobořilové

Družina začíná v 6.00 hod. a končí v 16.15 hod.

  • Měsíční poplatek za školní družinu činí Kč 150,--.
  • Plaťte bezhotovostně na účet 51-6902390287/0100, variabilní symbol je přidělené evidenční číslo žáka (sdělí pracovnice ŠD nebo jiný pracovník vedení školy)

 

Dny a  časy vycházek jedotlivých oddělení školní družiny

  • ŠD 1 Reiterová Jiřina - středa 12.30 - 13.30 hod.
  • ŠD 2 Kloučková Jitka - středa 12.30 - 13.30 hod.
  • ŠD 3 Vobořilová Andrea - čtvrtek 12.45 - 13.45 hod.
  • ŠD 4 Rejzková Hana - úterý 13.30 - 14.15 hod.
  • ŠD 5 Kollárová Šárka - pondělí 13.30 - 14.30 hod.
  • ŠD 6 Salabová Markéta - pátek - 12.30 - 13.30 hod.
  • ŠD 7 Jaňaková Iveta - pátek - 13.30 - 14.30 hod.

Kontakt

telefon: 326 772 514 (pavilonu 1. a 2. třídy, školní družina)
telefon: 608 106 420 (školní družina - vychovatelky pí Salabaová a pí Jaňaková)

IZO ŠD: 113 600 267

 

Fotografie

z akcí školní družiny: https://www.zonerama.com/skolnidruzina

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon 1. a 2. třída
Školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100