Školní družina

Fotografie z akcí školní družiny

Součástí naší školy je i školní družina. Na škole pracuje 7 oddělení družiny pod vedením vedoucí vychovatelky Andrey Vobořilové.

V pavilonu školy naproti hale BIOS jsou pouze třídy: 0. P, 1. třídy (tzn. 4 oddělení školní družiny). Ostatní třídy (3 oddělení družiny) jsou v hlavní budově školy v Sokolovské ulici:

PAVILON: ŠD 1 - ved. pí Kollárová, ŠD 2 - ved. pí Reiterová, ŠD 3 - ved. pí Rejzková, ŠD 4 - ved. pí Vobořilová

NOVÁ BUDOVA ŠKOLY: ŠD 5 - ved. pí. Kloučková, ŠD 6 - ved. pí Salabová, ŠD 7 - ved. pí Jaňaková

 

Družina začíná v 6.00 hod. a končí v 16.15 hod.

  • Měsíční poplatek za školní družinu činí Kč 200,--.
  • Plaťte bezhotovostně na účet 51-6902390287/0100, variabilní symbol je přidělené evidenční číslo žáka (sdělí pracovnice ŠD nebo jiný pracovník vedení školy)

 

Do školní  jídelny v 2. ZŠ ve Studentké ulici docházejí tato oddělení:

  • ŠD 4 - ved. Andrea Vobořilová (2. B a část 2. C)
  • ŠD 6 - ved. Markéta Salabová (3. A a část 3. C)
 

Kontakt

telefon: 326 772 514 (pavilon 0. P, 1. třídy)
telefon: 608 106 420 (školní družina v hlavní budově školy v Sokolovské ulici - pí vychovatelky Jaňaková, Kloučková, Salabová)

 

IZO ŠD: 113 600 267

 

Vnitřní řád školní družiny 

je k nahlédnutí v hlavní budově školy a v pavilonu

 

Fotografie

z akcí školní družiny: https://www.zonerama.com/skolnidruzina

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon: 0.P a 1.třídy
Školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100