Změna konce školního roku 2023/2024

Ředitelka školy informuje o datumu ukončení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče,
s velkým potěšením vám oznamujeme několik důležitých změn, které se týkají naší školy a budou mít vliv na závěr letošního školního roku.

Důvodem tohoto oznámení je fakt, že byla podepsána smlouva mezi naším zřizovatelem a stavební firmou na realizaci rozsáhlých stavebních prací přímo na naší školní půdě. Tyto práce budou zahájeny již brzy a některé z nich mohou ovlivnit běh našeho běžného vyučování.

Konkrétně se jedná o následující úpravy:

 • Vybudování tří nových učeben nad krčkem, což nám umožní lépe vyhovět potřebám našich žáků a rozšířit naše vyučovací prostory.
  Sborovna pro učitele, která bude sloužit jako místo setkávání a diskuse pedagogického sboru,což přispěje k efektivnější komunikaci a spolupráci.
 • V staré budově bude vybudováno školní poradenské pracoviště, které bude poskytovat
  podporu a pomoc našim žákům ve všech oblastech jejich osobního a akademického rozvoje.
 • V nové budově bude nainstalován výtah, aby byla zajištěna přístupnost pro všechny žáky a
  zaměstnance školy, včetně těch s omezenou pohyblivostí.
 • Úprava sociálního zařízení a rekonstrukce šaten, která přinese vylepšení a modernizaci našich
  školních prostor.

Tyto úpravy jsou zásadní pro zlepšení podmínek v naší škole a věříme, že přinesou mnoho výhod pro
všechny zúčastněné. Nicméně, kvůli probíhajícím stavebním pracím dojde k dřívějšímu ukončení
letošního školního roku.

Harmonogram

 • 20. 6. přípravná třída + 1. stupeň - výuka, 2. stupeň – distanční výuka školení pedagogických pracovníků
 • 21. 6. přípravná třída + 1. stupeň - výuka 2. stupeň – distanční výuka školení pedagogických pracovníků
 • 24. 6. vydání vysvědčení všem žákům školy
 • 25. 6. ředitelské volno pro žáky
 • 26. 6. ředitelské volno pro žáky
 • 27. 6. ředitelské volno pro žáky
 • 28. 6. ředitelské volno pro žáky

Děkujeme vám za pochopení a podporu v této věci. Budeme vás nadále informovat o jakýchkoli dalších
změnách a vývoji situace.
S pozdravem,

Mgr. Eva Hajzlerová
V Mnichově Hradišti dne 26. 3. 2024

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies