Přijetí žáka do 6. ročníku

Důležité informace pro školní rok 2024/25

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o procesu přijímání žádostí o přestup do 6. tříd naší školy pro nadcházející školní rok. Každý rok se do tříd našeho budoucího šestého ročníku hlásí žáci z jiných škol.

Zajištění výuky žáků v šestých třídách je spojeno se znalostí následujících skutečností:

  • počet žáků ZŠ Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, příspěvková organizace, kteří odcházejí na 8letá gymnázia a na jiné ZŠ
  • počet žáků školy, kteří pokračují v 6. třídách ZŠ Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, příspěvková organizace,
  • počet otvíraných 6. tříd

Jmenované skutečnosti jsou zřejmé teprve po ukončení přijímacího řízení na střední školy a jiné základní školy. Až v této době lze rozhodnout o přijímání žáků do našeho 6. ročníku.

Termín pro podání žádostí je od 1. května do 10. května 2024. Bohužel, kapacita naší školy je omezena.

Formulář žádosti ke stažení ZDE.

Je důležité zdůraznit, že o přijetí rozhoduje několik kritérií.

  1. žáci s místem trvalého pobytu v obcích ORP Mnichovo Hradiště, jejichž sourozenec je již žákem naší základní školy,
  2. žáci s místem trvalého pobytu v obcích ORP Mnichovo Hradiště, kteří nemají sourozence na naší škole,
  3. ostatní žáci

Rozhodujícím kritériem pro kladné vyřízení žádosti o přestup NENÍ datum (rychlost) podání žádosti.   

Stanovení pořadí

Pořadí přijímaných žáků se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. k bodu 3.

U kategorií, kde dojde k převisu zájemců o přijetí nad kapacitou přijímaných žáků, dojde k losování. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při přijetí žádosti o přijetí. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol.

Mějte prosím na paměti, že v této chvíli jsou pro nás podstatné výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia, což může ovlivnit počet uvolněných míst.

Ve školním roce 2024/2025 mohou být otevřeny maximálně 2 třídy v ročníku.

Stanovený termín pro posouzení žádostí: 30. 5. 2024

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vývěsce u hlavního vchodu školy a na webových stránkách školy (www.1zsmh.cz). V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, proto zde budou uvedeny pod registračními čísly, která obdržíte jako odpověď na žádost o přijetí.

Pokud máte jakékoli další otázky ohledně procesu přijímání, neváhejte se nás obrátit.

V Mnichově Hradišti, dne 8. 4. 2024

Mgr. Eva Hajzlerová

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies