Projekty školy

Projekt ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště, Šablony II

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012098

  • Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.
  • Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

 

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště, IROP 47

do 31. 8. 2019: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004148

  • Projekt "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště, IROP 47" je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního oparačního programu, 47, Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnostri infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
  • Předmětem projektu "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště, IROP 47" je rekonstrukce a modernizace čtyř odborných učeben vedoucí ke zvýšení kvality výuky přírodovědných předmětů a cizích jazyků včetně umožnění uplatnění moderních forem výuky. 
  • Cílem projektu je dohnat skluz z minulých let, kdy se infrastruktura pro výuku nijak nemodernizovala, usnadnit žákům budoucí uplatnění na trhu práce, zajistit pedagogům kvalitní zázení, rozšířit nabídku mimoškolních aktivit a navázat novou spolupráci s okolními školami.

 

Projekt Rovné příležitosti žen a mužů ve vzdělávácích institucích

Projekt Edison - 19. 2. 2018

Ve škole přivítáme zahraniční studenty v rámci projektu EDISON!

Anaya - Ani - Assel - Carlos - Guilherme - Mariya - Mark Liu - Xun

 

Výuková metoda Stages

Na podzim loňského roku měli pedagogové Základní školy v Sokolovské ulici jedinečnou příležitost zúčastnit se školení v metodě Stages. Autorem tohoto systému výuky je Opher Brayer, izraelský expert na rozvoj talentů, který tuto metodu s velkým úspěchem zavedl ve své domovině.

Výuková metoda Stages je naprosto inovativní a vhodná pro všechny věkové skupiny dětí. Děti postupují po malých krůčcích a rozvíjejí své schopnosti různými směry. Zároveň jsou již po krátkém čase schopny svoje nově nabyté schopnosti analogicky přenášet i do jiných oblastí. Opher slibuje zrychlení tempa učení se novým věcem, vytvoření přirozeně matematického myšlení a růst kreativity.

Na Základní škole v Sokolovské ulici pilotně zkouší výuku podle metody Stages žáci třetích tříd. Děti během Stages využívají hudební nástroje, trénují kombinace pohybů, pracují s tvary a čísly. Samy sledují své pokroky a mají příležitost vyzkoušet si aktivity, které nikdy předtím nezkusily. Žádná hra se neopakuje, vždy se hraje jen jednou. Proto nikdo není nejlepší nebo nejhorší. Pokaždé se startuje nanovo a všichni mají stejnou šanci. Tímto způsobem mohou děti objevit svůj skrytý potenciál a dál ho rozšiřovat.

Novou výukovou metodu testuje v České republice jen několik málo škol. V Mnichově Hradišti je to kromě ZŠ v Sokolovské ulici také ZŠ Švermova, což jsou jediné dvě školy ve Středočeském kraji. Velmi si vážíme této šance a věříme, že vynaložené úsilí se všem mnohonásobně vrátí.

 

5. 6. 2017

Projekt EU - Výzva 22

Jsme zařazeni do projektu Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav - VÝZVA 22 . Je spolufinancování Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků. Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

 

 

20. 2. 2017

Třídy 3. A a 3. B se zapojily do projektu Džusy a pyré.

Více se dozvíte zde, v Dopisu pro rodiče.

 

Školní projekt ABSOLVENTSKÁ PRÁCE pro žáky 9. tříd

- Manuál pro tvorbu absolventské práce

- Šablona AJ

- Šablona

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100