Základní informace o škole

Oficiální název školy : Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, příspěvková organizace
Adresa : Sokolovská 254, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČO školy : 70 98 90 10
Registrace : OR, Městský soud v Praze, oddíl Pr., vložka 676
Rezortní identifikátor právnické osoby (RED_IZO) : 600 049 264
Rezortní identifikátor školy (IZO) : 102 338 001
Rezortní identifikátor školní družiny (IZO) : 113 600 267
Bankovní spojení : 51-6902390287/ 0100
Zřizovatel : Město Mnichovo Hradiště
Učební dokument školy : školní vzdělávací program Učíme se pro život č. j. 264/20 (od 1. 9. 2020)
Učební dokument školní družiny   490/18
Učební dokument přípravné třídy   320/15 S radostí a úsměvem těšíme se na každý den
Telefon ZŠ, sekretariát
Pavilon (2. třídy, 4. A, ŠD)
Sportovní hala Bios
:
:
:
326 772 321
326 772 514
313 100 575
Internetové stránky
e-mail ZŠ - sekretariát
e-mail vedení školy
:
:
:
www.1zsmh.cz
skola@1zsmh.cz
eva.hajzlerova@1zsmh.cz
ID datové schránky : vhrmpvg

 

Ředitelka školy

Zástupce řed. školy


Kariérní poradce (volba povolání)

Výchovný poradce (IVP poradenství)

Školní metodik prevence

:

:

:
:

:

Mgr. Eva Hajzlerová,
tel: 326 772 526, eva.hajzlerova@1zsmh.cz
Mgr. Veronika Sluková,
tel: 326 772 526,  veronika.slukova@1zsmh.cz
poradenstvi@1zsmh.cz

Mgr. Hana Kořínkováhana.korinkova@1zsmh.cz

Bc. Nikola Součkovánikola.souckova@1zsmh.cz
Mgr. Martin Medlík, martin.medlik@1zsmh.cz

Obsazenost
(údaje k září 2019)
: Počet tříd školy: 24
Počet oddělení školní družiny:  8
Organizace : Začátek výuky v 07.55 hodin
 

 

Další informace dle zákona 106/99 lze žádat písemně na adrese školy

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz


Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100